REKLAMACJE

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

 2. Reklamacja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i wad powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji (w tym obicie, otarcie, niewłaściwe dopasowanie obuwia). Produkt z uszkodzeniami wynikłymi z niewłaściwego użytkowania i konserwacji, uszkodzenia ozdób, naturalne zużycie się obuwia, ścieranie się fleków i podeszwy, odbarwienie się wnętrza obuwia wykonanego z materiałów naturalnych.

 3. W przypadku reklamacji Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych produktów wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym. W celu otrzymania formularza prosimy kliknąć TUTAJ.

 4. Nie odbieramy zwrotów za pobraniem.

 5. Reklamacja będzie rozpatrywany na podstawie paragonu (faktury) dołączonego do sprzedanego towaru lub innego potwierdzenia płatności.

 6. Reklamacja jest realizowana do 14 dni roboczych, licząc od daty odebrania przez nas przesyłki. Zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia terminu w szczególnych przypadkach.

 7. Informacja o decyzji reklamacyjnej wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail.

 8. W przypadku zasadnej/uwzględnionej reklamacji w pierwszej kolejności następuje wymiana obuwia na nowe oraz ponowna wysyłka do Klienta.

 9. W przypadku braku towaru na wymianę, zwracamy Państwu równowartość zakupionego towaru.

 10. Nie wysyłamy pieniędzy przekazami pocztowymi.

 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów;

  • szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
   http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
   http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

  • sprzedawca w niniejszym Regulaminie udostępnia łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

Zarejestrowano nowe konto

Masz juz konto?
Zaloguj sie Lub Resetuj hasło